Cebu Flower Delivery, Uncategorized

Tips sa pag-atiman sa mga flower arrangements

Tips sa pag-atiman sa mga flower arrangements fdcebu

Tips sa pag-atiman sa mga flower arrangements

Tips sa pag-atiman sa mga flower arrangements

Karon nga nadawat na nimo ang nindot nga buki sa buwak, it is time para ampingan kini para magdugay ang kanindot.

Kasagarang arrangement sa buwak, magdugay hangtud 4 – 6 ka adlaw ug usahay mas magdugay pa if matarong ug atiman.

Para sa tanang buwak, kinahanglan kini:

Ang mga harvested flowers dili ganahan ma expose sa init, busa ayaw kini ibutang sa bintana. Dili pud kini ganahan mahanginan like sa electric fans.

Kung ang inyong buwak giputos ug decorative plastic, naka vase, naka basket, etc.,mao kini ang mga instruksiyon para sa pag atiman:

Kung ang buwak gibutang sa floral foam, butangi ug tubig ang floral foam kada adlaw nga igo lang makabasa ug maka absorb ug tubig ang stem.

Ang mga giputos nga buwak or wrapped flowers, kinahanglan tangtangon kini ug ibalhin ug vase. Kinahanglan ninyo putlan ang stem like 1 inch sa panahon nga mag ilis kamo ug bag-ong tubig kada usa or duha ka adlaw atleast.

Para sa buwak nga nakabutang sa vase, kinahanglan kini ilisan ug bag-ong tubig  after 1 or 2 days ug kinahanglan sad limpiyohan ang vase.  Butangan kini ug igo lang nga tubig para maka absord ang stem ug ayaw palabii kay malata ang stem. Kinahanglan ninyo putlan ang stem like 1 inch sa panahon nga mag ilis kamo ug bag-ong tubig kada usa or duha ka adlaw atleast.

Ipalayo kini sa aso ug sa mga prutas kay nag produce kini ug ethylene gas nga maka cause ug paspas nga pagkadaut.

Hinaot nalingaw kamo sa FLOWER DIRECT CEBU flower arrangement.

Tips sa pag-atiman sa mga flower arrangements

Why choose Flowers Direct Cebu?

We offer delivery anywhere on Cebu/Mactan Island in the Philippines.

We only use the freshest flowers that are picked daily. Most importantly this ensures that all orders are custom made and delivered the same day for lasting freshness.

So Most of the flowers used are grown in house. Therefore, the customer will receive the freshest flowers cut daily.

Specialty flowers will be sourced from other local or imported suppliers. For this reason, extra lead time will be needed.

You may order with secure payment and protection on our website. We accept all major credit cards, or customers may message us their order and send payment by bank transfer.

We only serve Cebu and we know it well. Our family will treat customers like family. Flowers direct Cebu is local and family owned and operated. Need something else? Please contact us and let us know what you need. Tips sa pag-atiman sa mga flower arrangements.

Frequently Asked Questions

Contact Us

Facebook

Blog

Terms and Conditions

Related Posts